หลังประสบความสำเร็จกับการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ คณะนิติศาสตร์ม.รังสิต เปิดหลักสูตร "สัมฤทธิบัตรกฎหมาย" คณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.รังสิต เผยหลักสูตรดังกล่าวเปิดสอนให้กับผู้ที่ต้องการความรู้ทั่วไปที่ต้องการความรู้ทางกฎหมายเพื่อใช้ในการทำงาน อาทิผู้ประกอบก

More...