ที่ กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 9 พล.ต.ท.ธานี ทวิชศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 มอบธงสัญลักษณ์วันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี ให้กับ กองบังคับการตำรวจภูธร ทั้ง 7 จังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ประกอบด้วย สงขลา สตูล พัทลุง ตรัง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส นำไปจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวและประชาชนทั่วไป สำหรับ กิจกรรมของ กองบัญชาการตำรวจภูธร ทั้ง 7 จังหวัด จะมีทั้งการเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งการบำเพ็ญประโยชน์ในที่สาธารณะต่าง ๆ

More...